.... výpravy především za jihočeskými tesaříky

Valtice skládka smrkových klád

Valtice skládka smrkových klád

Valtice skládka smrkových klád