.... výpravy především za jihočeskými tesaříky

Novobystřické polesí - podmáčená olšina

Novobystřické polesí - podmáčená olšina

Novobystřické polesí - podmáčená olšina